Số thứ tự tiếng Anh là gì? Cách viết số thứ tự và viết tắt ra sao?

Số thứ tự tiếng Anh là gì? Cách viết số thứ tự và viết tắt ra sao?


Số thứ tự dùng để nói về vị trí của một vật nào đó hoặc xác định vị trí của vật đó trong một dãy. Vậy số thứ tự trong tiếng anh là gì? Hãy cùng Sách Công Nghệ tìm hiểu về nó nhé!

Cách viết số thứ tự và cách viết tắt thì 1 đến 1000000 trong tiếng anh

Số thứ tựCách viếtViết tắt
1firstst
2secondnd
3thirdrd
4fourthth
5fifthth
6sixthth
7seventhth
8eighthth
9ninthth
10tenthth
11eleventhth
12twelfthth
13thirteenthth
14fourteenthth
15fifteenthth
16sixteenthth
17seventeenthth
18eighteenthth
19nineteenthth
20twentiethth
21twenty-firstst
22twenty-secondnd
23twenty-thirdrd
24twenty-fourthth
25twenty-fifthth
26twenty-sixthth
27twenty-seventhth
28twenty-eighthth
29twenty-ninthth
30thirtiethth
31thirty-firstst
40fortiethth
50fiftiethth
60sixtiethth
70seventiethth
80eightiethth
90ninetiethth
100one hundredthth
1000one thousandthth
1000000one millionthth
Hãy cùng Sách Công Nghệ để lại bình luận bên dưới để trao đổi thêm về chủ đề số thứ tự trong tiếng anh là gì nhé!!!

0 comments :

Đăng nhận xét